Massó

Pest Control Lateristesta

El Vendrell (Tarragona)

Control de plagues. Per aconseguir el nostre objectiu que no és un altre que el control de plagues seguim un pla de treball, aprovat pel departament de salut de la generalitat de Catalunya y el Ministeri de sanitat espanyol , aquest pla es basa en el Control Integrat, no és ni l'aplicació rutinària de plaguicides, ni la passivitat davant la plaga deixant que arribi a ser un risc per a la salut...